De werking van een Olymberyl houtkachel met CV aansluiting:
Een Olymberyl houtkachel met CV aansluiting is te vergelijken met een normale houtkachel. Echter de kachel beschikt over extra kamers waarin zich water bevindt. Deze kamers staan middels een aanvoer- en retourleiding in contact met het CV systeem. Deze kamers met water worden opgewarmd zodra de houtkachel wordt opgestookt en afhankelijk van het stookgedrag en de hoeveelheid hout stijgt de temperatuur van het water.

Het opgewarmde water wordt door middel van een pomp naar het CV systeem gevoerd (Aanvoer). Het afgekoelde water wordt door dezelfde pomp weer naar de houtkachel geleid en zal opnieuw worden opgewarmd (retour).

Het principe van een Olymberyl houtkachel met CV aansluiting is op zich eenvoudig. Echter is het van groot belang om rekening te houden met de extra appendages die zorgen voor een veilige situatie. Een CV kachel dat water opwarmt kan oververhit raken. Gevolg: het water zet uit en de druk loopt op. Bij temperaturen boven de 100 graden celcius kan die druk zo hoog oplopen dat de warmtewisselaar zelfs kan exploderen. De temperatuur hoeft maar te verdubbelen om de druk tot twintig maal te verhogen!

Uw dealer/importeur levert alle veiligheidsappendages en aansluitschema’s die ervoor zorgen dat de druk op tijd kan ontsnappen, de kachel tegen oververhitting wordt beveiligd en dat de kachel gekoeld kan worden.

Vraag en antwoord:

Kan de Olymberyl houtkachel op een bestaand systeem worden aangesloten?
De Olymberyl houtkachels wordt vaak op een bestaand systeem aangesloten. Met kleine aanpassingen werkt dit juist optimaal. De gas cv ketel zal bij het niet gebruiken van de houtkachel de verwarming automatisch overnemen.

Is een Olymberyl alleen voor het verwarmen van de woning?
De Olymberyl houtkachels worden veelal ingezet om te voorzien in de centrale verwarming van een woning. Het is echter ook mogelijk om het gebruikswater te verwarmen. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van een extra indirect gestookte boiler of buffervat. Het water in de boiler wordt opgewarmd. Wel wordt dit meestal in combinatie gedaan met een bestaande CV ketel. Het is van belang om het water op temperatuur te houden. Dit kan zonder gas cv ketel niet als men de kachel niet stookt.

Kan de Olymberyl met cv aansluiting mijn vloerverwarming opwarmen?
Een Olymberyl houtkachel kan ook aangesloten worden op een cv systeem met vloerverwarming. De verdelers bij de vloerverwarming zorgen ervoor dat het water naar de vloerverwarming toe niet te warm wordt.

Is een open expansievat noodzakelijk?
Een open expansievat kan met enkele modellen wel worden toegepast. Met de appendages van Olymberyl is dit niet noodzakelijk.

Moet ik de Olymberyl houtkachel onderhouden of schoonmaken
Net als een normale houtkachel dient men de kachel schoon te houden. Het is aanbevelingswaardig om de kachel met regelmaat grondig te reinigen. Dit kan men doen door het afborstelen met een staalborstel van de zijden van de warmtewisselaar. Hierdoor kan men de aanslag van creosoot verwijderen, waardoor de warmte opname weer optimaal is.

Als de stroom uitvalt moet ik dan stoppen met stoken?
Het water uit het CV systeem zal niet voldoende stromen als de stroomvoorziening uitvalt en daardoor de pomp niet meer werkt. Het is van belang om dan ervoor te zorgen dat de temperatuur van het water niet sterk oploopt. Dit kan men bereiken door te stoppen met het stoken en het vuur langzaam te laten uitbranden. Indien de temperatuur toch te hard oploopt zal de temperatuur/druk beveiliging ervoor zorgen dat de druk of hete water kan ontsnappen.

Kan ik de Olymberyl houtkachel ook stoken zonder aansluiting op de cv haard?
Het is niet aan te raden om de kachel aan te sluiten zonder dat deze is aangesloten op het systeem.

Dient een Olymberyl houtkachel jaarlijks gecontroleerd te worden?
Het is niet verplicht om een Olymberyl houtkachel jaarlijks te laten controleren. Wel adviseren wij om jaarlijks onderhoud te verrichten aan de kachel, door deze grondig met een staalborstel te reinigen. Bij haarden met een hoog rendement zal dit vaker moeten gebeuren. Soms wel tot 4x per jaar. Dit is eenvoudig in 10 minuten te realiseren. Bovendien is het verstandig om de schoorsteen minimaal 1x per jaar te laten controleren en te reinigen.